ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் | tamilgod.org

ஸ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம்

Nataraja Stotram Lyrics in Tamil | Sri Nataraja Stotram

நடராஜ ஸ்தோத்ரம் ஸ்லோக‌ வரிகள்

Nataraja Stotram in Tamil | Nataraja Stotram Lyrics in Tamil

ஸத³ஞ்சித முத³ஞ்சித நிகுஞ்சிதபத³ம் ஜ²லஜ²லம் சலிதமஞ்ஜுகடகம்
பதஞ்ஜலி த்³ருக³ஞ்ஜநமநஞ்ஜநமசஞ்சலபத³ம் ஜநநப⁴ஞ்ஜநகரம் ।
கத³ம்ப³ருசிமம்ப³ரவஸம் பரமமம்பு³த³கத³ம்ப³க விட³ம்ப³க க³ளம்
சித³ம்பு³தி⁴மணிம் பு³த⁴ஹ்ருத³ம்பு³ஜரவிம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 1 ॥

ஹரம் த்ரிபுரப⁴ஞ்ஜநமநந்தக்ருதகங்கணமக²ண்ட³த³யமந்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரந்த⁴ர விசிந்திதபத³ம் தருணசந்த்³ரமகுடம் ।
பரம் பத³ விக²ண்டி³தயமம் ப⁴ஸிதமண்டி³ததநும் மத³நவஞ்சநபரம்
சிரந்தநமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதநிதி⁴ம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 2 ॥

அவந்தமகி²லம் ஜக³த³ப⁴ங்க³ கு³ணதுங்க³மமதம் த்⁴ருதவிது⁴ம் ஸுரஸரி-
-த்தரங்க³ நிகுரும்ப³ த்⁴ருதி லம்பட ஜடம் ஶமநத³ம்ப⁴ஸுஹரம் ப⁴வஹரம் ।
ஶிவம் த³ஶதி³க³ந்தரவிஜ்ரும்பி⁴தகரம் கரளஸந்ம்ருக³ஶிஶும் பஶுபதிம்
ஹரம் ஶஶித⁴நஞ்ஜயபதங்க³நயநம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 3 ॥

அநந்தநவரத்நவிளஸத்கடககிங்கிணி ஜ²லம் ஜ²லஜ²லம் ஜ²லரவம்
முகுந்த³விதி⁴ஹஸ்தக³தமத்³த³ள லயத்⁴வநி தி⁴மித்³தி⁴மித நர்தநபத³ம் ।
ஶகுந்தரத² ப³ர்ஹிரத² நந்தி³முக² த³ந்திமுக² ப்⁴ருங்கி³ரிடிஸங்க⁴நிகடம் ப⁴யஹரம்
ஸநந்த³ஸநகப்ரமுக²வந்தி³தபத³ம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 4 ॥

அநந்தமஹஸம் த்ரித³ஶவந்த்³யசரணம் முநிஹ்ருத³ந்தர வஸந்தமமலம்
கப³ந்த⁴ வியதி³ந்த்³வவநி க³ந்த⁴வஹ வஹ்நி மக²ப³ந்து⁴ ரவி மஞ்ஜுவபுஷம் ।
அநந்தவிப⁴வம் த்ரிஜக³த³ந்தரமணிம் த்ரிநயநம் த்ரிபுரக²ண்ட³நபரம்
ஸநந்த³முநிவந்தி³தபத³ம் ஸகருணம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 5 ॥

அசிந்த்யமலிப்³ருந்த³ருசிப³ந்து⁴ரக³ளம் குரித குந்த³ நிகுரும்ப³ த⁴வளம்
முகுந்த³ ஸுரப்³ருந்த³ ப³லஹந்த்ரு க்ருதவந்த³ந லஸந்தமஹிகுண்ட³லத⁴ரம் ।
அகம்பமநுகம்பிதரதிம் ஸுஜநமங்க³ளநிதி⁴ம் க³ஜஹரம் பஶுபதிம்
த⁴நஞ்ஜயநுதம் ப்ரணதரஞ்ஜநபரம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 6 ॥

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜநித த³ந்திமுக² ஷண்முக²மமும்
ம்ருட³ம் கநகபிங்க³ளஜடம் ஸநகபங்கஜரவிம் ஸுமநஸம் ஹிமருசிம் ।
அஸங்க⁴மநஸம் ஜலதி⁴ ஜந்மக³ரளம் கப³லயந்தமதுலம் கு³ணநிதி⁴ம்
ஸநந்த³வரத³ம் ஶமிதமிந்து³வத³நம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 7 ॥

அஜம் க்ஷிதிரத²ம் பு⁴ஜக³புங்க³வகு³ணம் கநகஶ்ருங்கி³த⁴நுஷம் கரளஸ-
-த்குரங்க³ ப்ருது²டங்கபரஶும் ருசிர குங்குமருசிம் ட³மருகம் ச த³த⁴தம் ।
முகுந்த³ விஶிக²ம் நமத³வந்த்⁴யப²லத³ம் நிக³மப்³ருந்த³துரக³ம் நிருபமம்
ஸசண்டி³கமமும் ஜ²டிதிஸம்ஹ்ருதபுரம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 8 ॥

அநங்க³பரிபந்தி²நமஜம் க்ஷிதிது⁴ரந்த⁴ரமலம் கருணயந்தமகி²லம்
ஜ்வலந்தமநலந்த³த⁴தமந்தகரிபும் ஸததமிந்த்³ரஸுரவந்தி³தபத³ம் ।
உத³ஞ்சத³ரவிந்த³குலப³ந்து⁴ஶதபி³ம்ப³ருசி ஸம்ஹதி ஸுக³ந்தி⁴ வபுஷம்
பதஞ்ஜலிநுதம் ப்ரணவபஞ்ஜரஶுகம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 9 ॥

இதி ஸ்தவமமும் பு⁴ஜக³புங்க³வ க்ருதம் ப்ரதிதி³நம் பட²தி ய꞉ க்ருதமுக²꞉
ஸத³꞉ ப்ரபு⁴பத³த்³விதயத³ர்ஶநபத³ம் ஸுலலிதம் சரணஶ்ருங்க³ரஹிதம் ।
ஸர꞉ ப்ரப⁴வ ஸம்ப⁴வ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக² தி³வ்யநுத ஶங்கரபத³ம்
ஸ க³ச்ச²தி பரம் ந து ஜநுர்ஜலநிதி⁴ம் பரமது³꞉க²ஜநகம் து³ரிதத³ம் ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீ பதஞ்ஜலிமுநி ப்ரணீதம் சரணஶ்ருங்க³ரஹித நடராஜ ஸ்தவம் ॥

நடராஜ ஸ்தோத்ரம் பதஞ்சலி ரிஷியால் எழுதப்பட்டது. இது சரண சிருங்கா ஸ்தோத்திரம் அல்லது ஷம்பு நடனம் அல்லது நடேஷாஷ்டகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us