சந்திரன் 108 போற்றி | சந்திர பகவான் 108 போற்றி | tamilgod.org

சந்திரன் 108 போற்றி | சந்திர பகவான் 108 போற்றி

108 chandra potri | 108 chandra deva names

108 Chandra potri | 108 Chandra deva names

108 சந்திர பகவான் போற்றி

 1. ஓம் அம்புலியே போற்றி
 2. ஓம் அமுத கலையனே போற்றி
 3. ஓம் அல்லி ஏந்தியவனே போற்றி
 4. ஓம் அனந்தபுரத்தருள்பவனே போற்றி
 5. ஓம் அபய கரத்தனே போற்றி
 6. ஓம் அமைதி உருவனே போற்றி
 7. ஓம் அன்பனே போற்றி
 8. ஓம் அஸ்த நாதனே போற்றி
 9. ஓம் அமுதுடன் பிறந்தவனே போற்றி
 10. ஓம் அயர்ச்சி ஒழிப்பவனே போற்றி
 11. ஓம் ஆரமுதே போற்றி
 12. ஓம் ஆத்திரேய குலனே போற்றி
 13. ஓம் இனிப்புப் பிரியனே போற்றி
 14. ஓம் இரண்டாம் கிரகனே போற்றி
 15. ஓம் இனியவனே போற்றி
 16. ஓம் இணையிலானே போற்றி
 17. ஓம் இரவிருள் அகற்றுபவனே போற்றி
 18. ஓம் இந்தளூரில் அருள்பவனே போற்றி
 19. ஓம் இரு கரனே போற்றி
 20. ஓம் இரவு நாயகனே போற்றி
 21. ஓம் ஈய உலோகனே போற்றி
 22. ஓம் ஈரெண் கலையனே போற்றி
 23. ஓம் ஈர்ப்பவனே போற்றி
 24. ஓம் ஈசன் அணியே போற்றி
 25. ஓம் உவகிப்பவனே போற்றி
 26. ஓம் உலகாள்பவனே போற்றி
 27. ஓம் எழில்முகனே போற்றி
 28. ஓம் எங்கும் நிறைந்தவனே போற்றி
 29. ஓம் ஒணத்ததிபதியே போற்றி
 30. ஓம் ஒளடதீசனே போற்றி
 31. ஓம் கடகராசி அதிபதியே போற்றி
 32. ஓம் கதாயுதனே போற்றி
 33. ஓம் கலா நிதியே போற்றி
 34. ஓம் காதற் தேவனே போற்றி
 35. ஓம் குறு வடிவனே போற்றி
 36. ஓம் குமுதப் பிரியனே போற்றி
 37. ஓம் கொள்ளை கொள்வோனே போற்றி
 38. ஓம் க்லீம் பீஜ மந்திரனே போற்றி
 39. ஓம் கௌரி குண்டத்தருள்பவனே போற்றி
 40. ஓம் கௌரி ப்ரத்யதி தேவதையனே போற்றி
 41. ஓம் சந்திரனே போற்றி
 42. ஓம் சஞ்சீவியே போற்றி
 43. ஓம் சதுரப் பீடனே போற்றி
 44. ஓம் சதுரக் கோலனே போற்றி
 45. ஓம் சமீப கிரகனே போற்றி
 46. ஓம் சமுத்திர நாயகனே போற்றி
 47. ஓம் சாமப் பிரியனே போற்றி
 48. ஓம் சாந்தராயணவிரதப் பிரியனே போற்றி
 49. ஓம் சிவபக்தனே போற்றி
 50. ஓம் சிவனருள் வாய்த்தவனே போற்றி
 51. ஓம் சிங்கக் கொடியனே போற்றி
 52. ஓம் சித்ராங்கதனுக்கருளியவனே போற்றி
 53. ஓம் தண்ணிலவே போற்றி
 54. ஓம் தலைச்சங்காட்டில் அருள்பவனே போற்றி
 55. ஓம் தமிழ்ப்பிரியனே போற்றி
 56. ஓம் தண்டாயுதனே போற்றி
 57. ஓம் தட்சன் மருகனே போற்றி
 58. ஓம் தட்சனால் தேய்பவனே போற்றி
 59. ஓம் தாரைப் பிரியனே போற்றி
 60. ஓம் திருமகள் சோதரனே போற்றி
 61. ஓம் திங்களூர்த் தேவனே போற்றி
 62. ஓம் திருப்பாச்சூரில் அருள்பவனே போற்றி
 63. ஓம் திங்களே போற்றி
 64. ஓம் திருஉருவனே போற்றி
 65. ஓம் திருப்பதியில் பூசித்தவனே போற்றி
 66. ஓம் திருமாணிக்கூடத்தருள்பவனே போற்றி
 67. ஓம் தென்கீழ் திசையனே போற்றி
 68. ஓம் தேய்ந்து வளர்பவனே போற்றி
 69. ஓம் தூவெண்மையனே போற்றி
 70. ஓம் தொழும் பிறையே போற்றி
 71. ஓம் நரி வாகனனே போற்றி
 72. ஓம் நக்ஷத்ர நாயகனே போற்றி
 73. ஓம் நெல் தானியனே போற்றி
 74. ஓம் நீர் அதிதேவதையனே போற்றி
 75. ஓம் பயறு விரும்பியே போற்றி
 76. ஓம் பழையாறையில் அருள்பவனே போற்றி
 77. ஓம் பத்துபரித் தேரனே போற்றி
 78. ஓம் பரிவாரத் தேவனே போற்றி
 79. ஓம் பல்பெயரனே போற்றி
 80. ஓம் பத்தாண்டாள்பவனே போற்றி
 81. ஓம் பாண்டவர் தலைவனே போற்றி
 82. ஓம் பார்வதி ப்ரத்யதிதேவதையனே போற்றி
 83. ஓம் புதன் தந்தையே போற்றி
 84. ஓம் போற்றாரிலானே போற்றி
 85. ஓம் பெண் கிரகமே போற்றி
 86. ஓம் பெருமையனே போற்றி
 87. ஓம் மதியே போற்றி
 88. ஓம் மனமே போற்றி
 89. ஓம் மன்மதன் குடையே போற்றி
 90. ஓம் மகிழ்விப்பவனே போற்றி
 91. ஓம் மாத்ரு காரகனே போற்றி
 92. ஓம் மாலிதயத் தோன்றலே போற்றி
 93. ஓம் முத்துப் பிரியனே போற்றி
 94. ஓம் முருக்கு சமித்தனே போற்றி
 95. ஓம் முத்து விமானனே போற்றி
 96. ஓம் முச்சக்கரத் தேரனே போற்றி
 97. ஓம் மூலிகை நாதனே போற்றி
 98. ஓம் மேற்கு நோக்கனே போற்றி
 99. ஓம் ரோகிணித் தலைவனே போற்றி
 100. ஓம் ரோகமழிப்பவனே போற்றி
 101. ஓம் வைசியனே போற்றி
 102. ஓம் வில்லேந்தியவனே போற்றி
 103. ஓம் விண்ணோர் திலகமே போற்றி
 104. ஓம் விடங்கன் இடக்கண்ணே போற்றி
 105. ஓம் விடவேகந் தணித்தவனே போற்றி
 106. ஓம் வெண்குடையனே போற்றி
 107. ஓம் வெள்அலரிப் பிரியனே போற்றி
 108. ஓம் வெண் திங்களே போற்றி

சந்திர பகவான் வழிபாடு

சந்திர பகவான் குறித்த‌ சில முக்கியமான தகவல்கள் : சந்திரனுக்குரிய நாட்களில் அவருக்குரிய மந்திரங்கள் மற்றும், போற்றி பாடலை பாடி அவரின் அருளைப் பெறலாம். மன நிம்மதியும், அழகு, பொழிவு பெற விரும்புபவர்கள் தொடர்ந்து சந்திர மந்திரம், போற்றியை சொல்லி வழிபடவும்.

மனோகாரகனாக சந்திரனே உடலுக்கும் காரணமானவன். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஒரு ஜாதகருக்குச் சந்திரபலமே மூலபலமாகும். ஜென்ம லக்கினத்தைக் கொண்டு பலன்கள் சொல்லும்போது கூட சந்திர லக்னத்தையும் பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ற விதி இருக்கிறது. உலக வாழ்வுக்கு சரீர பலம் முக்கியம், சரீர பலத்திற்கு மனவளம் அடிப்படை சந்திரன் பலம் பெற்றிருந்தால் மேற்சொன்ன இரண்டையுமே அடைய முடியும்.

மன அமைதி, அழகு பெற சொல்ல வேண்டிய சந்திர பகவானுக்குறிய மந்திரம்
பெளர்ணமி தினங்களிலும், திங்கட் கிழமை தோறும் (4ம் பிறை தவிர) இரவில் 8 மணி முதல் 9 மணி வரை கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்ரீ சந்திர பகவானுக்கு உரிய மந்திரங்களை கிழக்கு திசை பார்த்து அமர்ந்து குறைந்தது 27 முறை, அதிகபட்சம் 108 முறை ஜெபிக்கவும்.

சந்திரன் மந்திரம்:

ஒம் ஹ்ரீம் வம் சந்திர தேவாய நமஹ

சந்திரன் மூல மந்திரம்

"ஓம் ஸ்ரம் ஸ் ரீம் ஸ்ரௌம் ஷக சந்திராய நமஹ",
இந்த மூல மந்திரத்தை 48 நாட்களில் 10,008 முறை சொல்ல வேண்டும்.

சந்திரனுக்கு உரிய ஸ்தோத்திரம்

ததி சங்க துஷாராபம்
ஷீரோதார்ணவஸம்பவம்!
நமாமி சசினம் ஸோமம்
சம்போர் மகுடபூஷணம்!

சந்திர காயத்ரி மந்திரம்

பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேமரூபாய தீமஹி|
தந்நோ ஸோம: ப்ரசோதயாத்||

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us