கேது 108 போற்றி | Ketu108 potri | www.tamilgod.org

கேது 108 போற்றி | Ketu108 potri

Ketu 108 potri in tamil | 108 Ketu Potri Lyrics Tamil

கேது 108 போற்றி வரிகள்| Ketu108 potri

1. ஓம் அரவத்தலையனே போற்றி
2. ஓம் அமர உடலோனே போற்றி
3. ஓம் அசுர குலனே போற்றி
4. ஓம் அமரன் ஆனவனே போற்றி
5. ஓம் அசுர நாயகனே போற்றி
6. ஓம் அமுது நாடியவனே போற்றி
7. ஓம் அஞ்சலி ஹஸ்தனே போற்றி
8. ஓம் அசுப கிரகமே போற்றி
9. ஓம் அரவத் தலைவனே போற்றி
10. ஓம் அர்த்த சரீரனே போற்றி
.
11. ஓம் அபயகரனே போற்றி
12. ஓம் அசுவதி அதிபதியே போற்றி
13. ஓம் அந்தர்வேதி நாடனே போற்றி
14. ஓம் அன்பர்க் காவலனே போற்றி
15. ஓம் அறுபரித் தேரனே போற்றி
16. ஓம் ஆற்றல் மிக்கோனே போற்றி
17. ஓம் இரு கூறானவனே போற்றி
18. ஓம் இடமாய் வருபவனே போற்றி
19. ஓம் ஐயனே போற்றி
20. ஓம் ஐயம் தீர்ப்பவனே போற்றி
.
21. ஓம் எண் பிள்ளையுடையவனே போற்றி
22. ஓம் ஏழ்மையகற்றுபவனே போற்றி
23. ஓம் ஏழாண்டாள்பவனே போற்றி
24. ஓம் ஒன்பதாம் கிரகமே போற்றி
25. ஓம் கடையனே போற்றி
26. ஓம் கடைசி கிரகமே போற்றி
27. ஓம் கதாயுதனே போற்றி
28. ஓம் கழுகு வாகனனே போற்றி
29. ஓம் கார் வண்ணனே போற்றி
30. ஓம் காளத்தியில் அருள்பவனே போற்றி
.
31. ஓம் காலனானவனே போற்றி
32. ஓம் கிரகண காரணனே போற்றி
33. ஓம் குறை தீர்ப்பவனே போற்றி
34. ஓம் குஜனை ஒத்து அருள்பவனே போற்றி
35. ஓம் கொடி ஆசனனே போற்றி
36. ஓம் கொள் விரும்பியே போற்றி
37. ஓம் கோபியே போற்றி
38. ஓம் கோள் ஆனவனே போற்றி
39. ஓம் சனித் தோழனே போற்றி
40. ஓம் சனிவிரதப் பிரியனே போற்றி
.
41. ஓம் சாயா கிரகமே போற்றி
42. ஓம் சிம்ஹிகை சேயே போற்றி
43. ஓம் சிரமிழந்தவனே போற்றி
44. ஓம் சிங்கவாகனனே போற்றி
45. ஓம் சித்ரகுப்தனதி தேவதையனே போற்றி
46. ஓம் செதில் முகனே போற்றி
47. ஓம் செங்கண்ணனே போற்றி
48. ஓம் செவ்வண கிரகமே போற்றி
49. ஓம் செவ்வல்லிப் பிரியனே போற்றி
50. ஓம் சுக்ரன் தோழனே போற்றி
.
51. ஓம் சூரியப் பகையே போற்றி
52. ஓம் ஞானகாரகனே போற்றி
53. ஓம் ஞானியர்க் கணியே போற்றி
54. ஓம் தவசீலனே போற்றி
55. ஓம் தத்துவஞானியே போற்றி
56. ஓம் தனி கிருஹமிலானே போற்றி
57. ஓம் துருக்கல் உலோகனே போற்றி
58. ஓம் துறவாசையளிப்பவனே போற்றி
59. ஓம் தெற்கு நோக்கனே போற்றி
60. ஓம் தோஷ நிவாகரனே போற்றி
.
61. ஓம் நரம்புக்கதிபதியே போற்றி
62. ஓம் நற்றேரனே போற்றி
63. ஓம் நெடியவனே போற்றி
64. ஓம் நிறைதனமளிப்பவனே போற்றி
65. ஓம் பயங்கரனே போற்றி
66. ஓம் பயநாசகனே போற்றி
67. ஓம் பல்வண்ண ஆடையனே போற்றி
68. ஓம் பன்னிறக் கொடியனே போற்றி
69. ஓம் பக்த ரக்ஷகனே போற்றி
70. ஓம் பற்றறச் செய்பவனே போற்றி
.
71. ஓம் பல்வணக் குடையனே போற்றி
72. ஓம் பன்மலர்ப் பிரியனே போற்றி
73. ஓம் பிரமன் அதிதேவதையனே போற்றி
74. ஓம் பீடையளிப்பவனே போற்றி
75. ஓம் புளிப்புச் சுவையனே போற்றி
76. ஓம் பூமியில் வளர்ந்தவனே போற்றி
77. ஓம் பெரியவனே போற்றி
78. ஓம் பெருமையனே போற்றி
79. ஓம் மதிக்கெதிரியே போற்றி
80. ஓம் மகத்துக் கதிபதியே போற்றி
.
81. ஓம் மலையத்து விழுந்தவனே போற்றி
82. ஓம் மஹாகேதுவே போற்றி
83. ஓம் மானுடல் பீடனே போற்றி
84. ஓம் மாலருள் பெற்றவனே போற்றி
85. ஓம் மினியிடம் வளர்ந்தவனே போற்றி
86. ஓம் மோகினி தடிந்தவனே போற்றி
87. ஓம் முருகன் சேவகனே போற்றி
88. ஓம் முக்தியருள்பவனே போற்றி
89. ஓம் முடியணியனே போற்றி
90. ஓம் முக்கோணக்கோலனே போற்றி
.
91. ஓம் மும்மல நாசகனே போற்றி
92. ஓம் மூலத்ததிபதியே போற்றி
93. ஓம் மெய்ஞானியே போற்றி
94. ஓம் மெய்நாட்டமளிப்பவனே போற்றி
95. ஓம் ராகு சமீபனே போற்றி
96. ஓம் ராகுவின் பாதியே போற்றி
97. ஓம் வடமேற்கிருப்பவனே போற்றி
98. ஓம் வண்ணசந்தனப் பிரியனே போற்றி
99. ஓம் வந்தனைக்குரியவனே போற்றி
100. ஓம் வாயு திசையனே போற்றி
.
101. ஓம் விஷ்ணு பக்தனே போற்றி
102. ஓம் விப்பிரசித்தி மகனே போற்றி
103. ஓம் வித்தகனே போற்றி
104. ஓம் வினோதனே போற்றி
105. ஓம் வியாதி தீர்ப்பவனே போற்றி
106. ஓம் வைடூர்யப் பிரியனே போற்றி
107. ஓம் தும் பீஜ மந்திரனே போற்றி
108. ஓம் கேது பகவானே போற்றி

கேது பகவானுக்குரிய காயத்ரி மந்திரம்
அஸ்வத் வஜாய வித்மஹே
சூலஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ: கேது ப்ரசோதயாத்

கேது பகவான் குறித்த‌ தகவல்கள்

பாம்புத் தலையும், மனித உடலையும் கொண்டவர் கேது பகவான்.கேது பகவானுக்கு உகந்த கிழமை, மலர், தேவதை, உச்ச வீடு பற்றி விரிவாக இந்த பகுதியில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கேது காயத்ரி

அச்வ த்வஜாய வித்மஹே
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ கேது ப்ரசோதயாத்

 • உகந்த கிழமை - சனிக்கிழமை
 • உகந்த நட்சத்திரம் - அசுவதி, மகம், மூலம்
 • நட்பு கிரகம் - புதன், சுக்ரன், சனி
 • பிடித்த மலர் - செவ்வரளி
 • விரும்பும் சமித்து - தர்ப்பை
 • விரும்பும் தானியம் - கொள்ளு
 • உரிய ரத்னம் - வைடூர்யம்
 • அதிதேவதை - விநாயகர், சரஸ்வதி, பிரம்மா
 • உச்ச வீடு - விருச்சிகம்
 • நீச்ச வீடு - ரிஷபம்
 • காரக அம்சம் - ஞானகாரகன்
 • பிடித்த உலோகம் - துருக்கல்
 • விரும்பும் வாகனம் - சிம்மம்
 • மனைவியின் பெயர் - சித்திரலேகா
 • பிடித்த சுவை - புளிப்பு
 • காலம் - எமகண்டம்

இப்படிப்பட்ட அம்சங்களைக் கொண்ட கேது, ராகுவுக்கு 7-ம் இடத்தில் 18 மாதங்களுக்கு ஒரு ராசியில் தங்குவார், 12 ராசிகளையும் சுற்றிவர பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us