அபிராமி அந்தாதி பாடல் 76-80 அந்தாதிகள்

Abhirami Anthathi in Tamil

 1. குறித்தேன் மனதில்நின் கோலம்எல்லாம்நின் குறிப்பறிந்து
  மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி வண்டுகிண்டி
  வெறித்தேன் அவிழ்கொன்றை வேணிப் பிரான்ஒரு கூற்றைமெய்யில்
  பறித்தே குடிபுகுதும் பஞ்ச பான பயிரவியே.
  76
 2. : சிறந்த ஆற்றல் பெற….

 3. பயிரவி பஞ்சமி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி வஞ்சர்
  உயர்ஆவி உண்ணும் உயர்சண்டி காளி ஒளிரும்கலா
  வயிரவி மண்டலி மாலினி சூலி வாராகி என்றே
  செயிரவி நான்மறை சேர்திரு நாமங்கள் செப்புரவே.
  77
 4. : கன்னிகைகளுக்கு நல்ல வரன் கிட்ட….

 5. செப்பும் கனக கலசமும் போலும் திருமுலைமேல்
  அப்பும் களப அபிராமவல்லி அணிதரளக்
  கொப்பும் வயிரக் குழையும் விழியன் கொழுங்கடையும்
  துப்பும் நிலவும் எழுதிவைத்தேன் என் துணைவிழிக்கே.
  78
 6. : பயம் அகல….

 7. விழிக்கே அருளுண்டு அபிராம வல்லிக்கு வேதம் சொன்ன
  வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு அவ்வழிகிடக்கப்
  பழிக்கே சுழன்று வெம் பாவங்களே செய்து பாழ்நரகக்
  குழிக்கே அழுந்தும் கயவர் தம்மோடு என்ன கூட்டினியே.
  79
 8. :நல்லோர் நட்பு கிட்ட…

 9. கூட்டிவா என்னைத் தன் அடியாரில் கொடியவினை
  ஓட்டியவா என்கண் ஓடிய வாதன்னை உள்ளவண்ணம்
  காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் களிகின்றவா
  ஆட்டியவா நடம் ஆடகத் தாமரை ஆரணங்கே.
  80
 10. :மனமகிழ்ச்சி நிலைக்க…

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment