அபிராமி அந்தாதி பாடல் 41-45 அந்தாதிகள்

Abhirami Anthathi in Tamil

 1. புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புதுப் பூங்குவளைக்
  கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி நம் காரணத்தால்
  நண்ணி எங்கே வந்து தம் அடியார்கள் நடு இருக்கப்
  பண்ணி நம் சென்னியின் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே.
  41
 2. :இறை அடியார் நட்புகிட்ட….

 3. இடங்கொண்டு விம்மி இணைகொண்டிறுகி இளகி முத்து
  வடங்கொண்ட கொங்கை மலைகொண்டிறைவர் வலியநெஞ்சை
  நடங்கொண்ட கொள்கை நலங்கொண்ட நாயகி நல்லரவின்
  படங்கொண்ட அல்குல் பனிமொழி வேதப் பரிபுரையே.
  42
 4. :இவ்வுலகம் நமக்கு உதவிட….

 5. பரிபுரச் சீறடி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி இன்சொல்
  திரிபுர சுந்தரி சிந்துரமேணியள் தீமை நெஞ்சில்
  புரிபுர வஞ்சரை அஞ்சக் குனிபொருப்புச் சிலைக்கை
  எரிபுரை மேனி இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே.
  43
 6. :தீமையெல்லாம் நீங்க…

 7. தவளே இவள் எங்கள் சங்கரனார்மனை மங்கலமாம்
  அவளே அவர் தமக்கு அன்னையும் ஆயினள் ஆகையினால்
  இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியுமாம்
  துவளேன் இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த் தொண்டு செய்தே.
  44
 8. : மனநலம் சீராக…

 9. தொண்டு செய்யாது நின் பாதம் தொழாது துணிந்து இச்சையே
  பண்டு செய்தார் உளரோ இலரோ அப்பரிசடியேன்
  கண்டுசெய்தால் அது கைதவமோ அன்றிச் செய்தவமோ
  மீண்டு செய்தாலும் பொறுக்கைநன்றே பின் வெறுக்கை அன்றே.
  45
 10. :வீண் பழிகள் நீங்கிட…

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment