பிரதோஷம் பாடல் வரிகள். பிரதோஷ வேளையில் சொல்ல‌ வேண்டிய‌ பாடல்களின் வரிகள். Pradosham Songs Lyrics List In Tamil.