சரஸ்வதி தேவி பாடல்கள், ஸ்லோகம், மந்திரம், ஸ்தோத்திரம், பாடல் வரிகள்.