நாராயண ஸ்தோத்திரம்

நாராயண‌ ஸ்தோத்திரம் தமிழ் வரிகள் ‍- மந்திரங்கள் தமிழில். Narayana Stotram Tamil Lyrics - Full Tamil Lyrics - Vishnu Stotrams, Lord Vishnu Devotional Stotrams in Tamil.

நாராயண‌ ஸ்தோத்திரம்

நாராயண நாராயண சய கோவிம்த ஹரே ||
நாராயண நாராயண சய கோபால ஹரே ||

கருணாபாராவார வருணாலயகம்பீர நாராயண || 1 ||
கநநீரதஸம்காஷ க்ருதகலிகல்மஷநாஷந நாராயண || 2 ||

யமுநாதீரவிஹார த்ருதகௌஸ்துபமணிஹார நாராயண || 3 ||
பீதாம்பரபரிதாந ஸுரகள்யாணநிதாந நாராயண || 4 ||

மம்சுலகும்சாபூஷ மாயாமாநுஷவேஷ நாராயண || 5 ||
ராதாதரமதுரஸிக ரசநீகரகுலதிலக நாராயண || 6 ||

முரளீகாநவிநோத வேதஸ்துதபூபாத நாராயண || 7 ||
பர்ஹிநிபர்ஹாபீட நடநாடகபணிக்ரீட நாராயண || 8 ||

வாரிசபூஷாபரண ராசீவருக்மிணீரமண நாராயண || 9 ||
சலருஹதளநிபநேத்ர சகதாரம்பகஸூத்ர நாராயண || 1௦ ||

பாதகரசநீஸம்ஹார கருணாலய மாமுத்தர நாராயண || 11 ||
அக பகஹயகம்ஸாரே கேஷவ க்ருஷ்ண முராரே நாராயண || 12 ||

ஹாடகநிபபீதாம்பர அபயம் குரு மே மாவர நாராயண || 13 ||
தஷரதராசகுமார தாநவமதஸம்ஹார நாராயண || 14 ||

கோவர்தநகிரி ரமண கோபீமாநஸஹரண நாராயண || 15 ||
ஸரயுதீரவிஹார ஸச்சநருஷிமம்தார நாராயண || 16 ||

விஷ்வாமித்ரமகத்ர விவிதவராநுசரித்ர நாராயண || 17 ||
த்வசவச்ராம்குஷபாத தரணீஸுதஸஹமோத நாராயண || 18 ||

சநகஸுதாப்ரதிபால சய சய ஸம்ஸ்ம்ருதிலீல நாராயண || 19 ||
தஷரதவாக்த்ருதிபார தம்டக வநஸம்சார நாராயண || 2௦ ||

முஷ்டிகசாணூரஸம்ஹார முநிமாநஸவிஹார நாராயண || 21 ||
வாலிவிநிக்ரஹஷௌர்ய வரஸுக்ரீவஹிதார்ய நாராயண || 22 ||

மாம் முரளீகர தீவர பாலய பாலய ஷ்ரீதர நாராயண || 23 ||
சலநிதி பம்தந தீர ராவணகம்டவிதார நாராயண || 24 ||

தாடகமர்தந ராம நடகுணவிவித ஸுராம நாராயண || 25 ||
கௌதமபத்நீபூசந கருணாகநாவலோகந நாராயண || 26 ||

ஸம்ப்ரமஸீதாஹார ஸாகேதபுரவிஹார நாராயண || 27 ||
அசலோத்த்ருதசம்சத்கர பக்தாநுக்ரஹதத்பர நாராயண || 28 ||

நைகமகாநவிநோத ரக்ஷித ஸுப்ரஹ்லாத நாராயண || 29 ||
பாரத யதவரஷம்கர நாமாம்ருதமகிலாம்தர நாராயண || 3௦ ||

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.
www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.