மக்கள்

100 Listed Mathematicians of the world

1930 முன் பிறந்த‌ கணித மேதைகள் மற்றும் அவரது பணி, கோட்பாடு, தேற்றத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் கணக்கில்கொண்டு பட்டியலிடப்பட்டது.

01

Isaac Newton

02

Archimedes

03

Carl F. Gauss

04

Leonhard Euler

05

Bernhard Riemann

06

Henri Poincaré

07

Joseph-Louis Lagrange

08

David Hilbert

09

Euclid

10

Gottfried W. Leibniz

11

Alexandre Grothendieck

12

Pierre de Fermat

13

Niels Abel

14

Évariste Galois

15

John von Neumann

16

Karl W. T. Weierstrass

17

René Déscartes

18

Brahmagupta

19

Peter G. L. Dirichlet

20

Srinivasa Ramanujan

21

Carl G. J. Jacobi

22

Augustin Cauchy

23

Hermann K. H. Weyl

24

Eudoxus

25

JGeorg Cantor

26

Arthur Cayley

27

Emma Noether

28

Pythagoras

29

Leonardo `Fibonacci'

30

Muhammed al-Khowârizmi

31

Kurt Gödel

32

Charles Hermite

33

Aryabhatta

34

Apollonius

35

Richard Dedekind

36

William R. Hamilton

37

Pierre-Simon Laplace

38

Diophantus

39

Bháscara Áchárya

40

Blaise Pascal

41

Felix Christian Klein

42

Jean le Rond d'Alembert

43

Élie Cartan

44

Gaspard Monge

45

Hipparchus

46

Godfrey H. Hardy

47

Andrey N. Kolmogorov

48

Archytas

49

Jacques Hadamard

50

Alhazen ibn al-Haytham

51

Johannes Kepler

52

Jacob Bernoulli

53

Carl Ludwig Siegel

54

Hermann G. Grassmann

55

Ferdinand Eisenstein

56

Julius Plücker

57

F.E.J. Émile Borel

58

Jean-Victor Poncelet

59

Joseph Fourier

60

Stefan Banach

61

Joseph Liouville

62

George Boole

63

Liu Hui

64

François Viète

65

André Weil

66

L.E.J. Brouwer

67

Christiaan Huygens

68

Jakob Steiner

69

Pafnuti Chebyshev

70

M. E. Camille Jordan

71

Henri Léon Lebesgue

72

Michael F. Atiyah

73

James J. Sylvester

74

Jean-Pierre Serre

75

Alan M. Turing

76

John Wallis

77

Siméon-Denis Poisson

78

Giuseppe Peano

79

Panini

80

Francesco B. Cavalieri

81

Atle Selberg

82

Pappus

83

John E. Littlewood

84

Shiing-Shen Chern

85

Johann Bernoulli

86

Hermann Minkowski

87

Ernst E. Kummer

88

George Pólya

89

Felix Hausdorff

90

Hippocrates

91

Omar al-Khayyám

92

Marius Sophus Lie

93

Daniel Bernoulli

94

Adrien M. Legendre

95

George D. Birkhoff

96

Paul Erdös

97

Thabit ibn Qurra

98

Johann H. Lambert

99

Nicolai Lobachevsky

100

Thales

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.