சமூக‌ வலை குறித்த‌ பதிவுகள், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், டம்ப்பிளார், லிங்டின் ஆகிய‌ சமூக‌ வலைகளின் மேம்படுத்தல், புது வசதிகள் பற்றிய‌ பதிவுகள்.