ஸ்ரீ நடேசாஷ்டகம் | Sri Natesha ashtakam

ஸ்ரீ நடேசாஷ்டகம்

Sri Nateshashtakam Tamil | Sri Natesha ashtakam Tamil

ஸ்ரீ பதஞ்சலி முனிவர் அருளிய ஸ்ரீ நடேச அஷ்டகம் | Sri Nateshashtakam Tamil.

ஸதஞ்சித முதஞ்சித நிகுஞ்சிதபதம்
ஜலஜலஞ் சலித மஞ்ஜுகடகம்
பதஞ்ஜலி த்ருகஞ் ஜநமநஞ்ஜந
மசஞ்சலபதம் ஜநந பஞ்ஜநகரம் |
கதம்பருசி மம்பரவஸம் பரமமம்புத
கதம்பக விடம்பக களம்
சிதம்புதி மணிம் புதஹ்ருதம் புஜரவிம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (1)

ஹரம்த்ரிபுர பஞ்ஜநமநந்த க்ருதகங்கண
மகண்டதய மந்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுர ஸம்ஹதி புரந்தர விசிந்திதபதம்
தருண சந்த்ர மகுடம் |
பரம்பத விகண்டித யமம்பஸித மண்டிததநும்
மதநவஞ்சநபரம்
சிரந்தநமமும் ப்ரணத ஸஞ்சித நிதிம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (2)

அவந்தமகிலம் ஜகதபங்ககுண துங்கமமதம்
த்ருதவிதும் ஸுரஸரித்
தரங்க நிகுரும்ப த்ருதிலம்பட ஜடம்
சமநடம்ப ஸுஹரம் பவஹரம் |
சிவம் தசதிகந்தர விஜ்ரும்பிதகரம்
கரலஸந் ம்ருகசிசும் பசுபதிம்
ஹரம் சசிதனஞ்சய பதங்கநயநம்
பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதிபஜ || (3)

அநந்தநவ ரத்நவிலஸத் கடக கிங்கிணி
ஜ்ஜலம் ஜ்ஜல ஜ்ஜலம் ஜ்ஜலரவம்
முகுந்தவிதி ஹஸ்தகத மத்தல லயத்வநி
திமித்திமித நர்(த்)தந பதம் |
சகுந்தரத வஹ்னிரத நந்திமுக தந்திமுக
ப்ரிங்கிரிடி ஸங்கநிகடம்
ஸநந்த ஸநக ப்ரமுகவந்திதபதம்
பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதிபஜ || (4)

அநந்த மஹஸம் த்ரிதச வந்த்யசரணம்
முநிஹ்ருதந்தர வஸந்தமமலம்
கபந்தவிய திந்த்வவநி கந்தவஹ
வஹ்னிமக பந்துரவி மஞ்சுவபுஷம் |
அநந்தவிபவம் த்ரிஜகதந்தர மணிம்
த்ரிணயநம் த்ரிபுரகண்டநபரம்
ஸநந்தமுநி வந்திதபதம் ஸகருணம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (5)

அசிந்த்ய மளிப்ருந்தருசி பந்துரகளம்
குரிதகுந்த நிகுரும்பதவளம்
முகுந்தஸுரப்ருந்த பலஹந்த்ரு க்ருதவந்தந
லஸந்தமஹி குண்டலதரம் |
அகம்ப மநுகம்பித ரதிம் ஸுஜந
மங்கலநிதிம் கஜஹரம் பசுபதிம்
தநஞ்ஜயநுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜனபரம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (6)

பரம்ஸுரவரம் புரஹரம் பசுபதிம்
ஜநிததந்திமுக ஷண்முகமமும்
ம்ருடமகனக பிங்களஜடம் ஸனக
பங்கஜாவிம் ஸுமநஸம் ஹிமருசிம் |
அஸங்கமநஸம் ஜலதிஜந்மகரலம்
கபலயந்தமதுலம் குணநிதிம்
ஸநந்த வரதம் சமிதமிந்துவதநம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (7)

அஜம் க்ஷிதிரதம் புஜகபுங்க வகுணம்
கநகச்ருங்கிதநுஷம் கரலஸத்
குரங்க ப்ருதுடங்கபரசும் ருசிர
குங்குமருசிம் டமருகம்ச தததம் |
முகுந்தவிசிகம் நமதவந்த்ய பலதம்
நிகமப்ருந்த துரகம் நிருபமம்
ஸசண்டி கமமும் ஜடிதிஸம்ஹ்ருதபுரம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (8)

அனங்க பரிபந்திநமஜம் க்ஷிதிதுரந்தரம்
அலம் கருணயந்த மகிலம்
ஜ்வலந்தமனலம் தததமந்தகரிபும்
ஸததமிந்த்ரஸுர வந்திதபதம் |
உதஞ்சதரவிந்தகுல பந்துசதபிம்பருசி
ஸம்ஹதி ஸுகந்திவபுஷம்
பதஞ்சலிநுதம் ப்ரணவபஞ்ஜரசுகம்
பரசிதம்பர நடம்ஹ்ருதிபஜ || (9)

இதிஸ்தவமமும் புஜகபுங்கவக்ருதம்
ப்ரதிதினம் படதி ய : க்ருதமுக:
ஸத: ப்ரபுபதத்விதய தர்சநபதம்
ஸுலலிதம் சரணச்ருங்கரஹிதம் |
ஸர:ப்ரபவஸம்பவ ஹரித்பதிஹரி
ப்ரமுகதிவ்யநுத சங்கர பதம்
ஸகச்சதி பரம்நது ஜநுர்ஜலநிதிம்
பரம் து:க ஜநகம் துரிததம் || (10)

ஸ்ரீ பதஞ்சலி மஹரிஷியால் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ சம்பு நடனம் என்னும் ஸ்ரீ நடேசாஷ்டகம் முற்றிற்று.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us