சந்திரசேகராஷ்டகம்

வெளியிட்ட தேதி : 21.01.2019

சந்திரசேகராஷ்டகம் - சந்திரசேககர சந்திரசேககர சந்திரசேகர பாஹிமாம் ஸ்தோத்திர‌ வரிகள். Chandrasekharashtakam Lyrics Tamil.

சந்திரசேகர சந்திரசேகர சந்திரசேககர பாஹிமாம் |
சன்த்ரஷ‌ேகர சன்த்ரஷ‌ேகர சன்த்ரஷ‌ேகர ரக்ஷமாம் ||

ரத்னஸானு ஷ‌ராஸனம் ரஜதாத்ரி ஷ‌்றும்க னிகேதனம்
ஷ‌ிம்ஜினீக்றுத பன்னகேஷ‌்வர மச்யுதானல ஸாயகம் |
க்ஷிப்ரதக்த புரத்ரயம் த்ரிதஷ‌ாலயை ரபிவம்திதம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 1 ||

மத்தவாரண முக்யசர்ம க்றுதோத்தரீய மனோஹரம்
பம்கஜாஸன பத்மலோசன பூஜிதாம்க்ரி ஸரோருஹம் |
தேவ ஸிம்து தரம்க ஷ‌்ரீகர ஸிக்த ஷ‌ுப்ர ஜடாதரம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 2 ||

கும்டலீக்றுத கும்டலீஷ‌்வர கும்டலம் வ்றுஷவாஹனம்
னாரதாதி முனீஷ‌்வர ஸ்துதவைபவம் புவனேஷ‌்வரம் |
அம்தகாம்தக மாஷ‌்ரிதாமர பாதபம் ஷ‌மனாம்தகம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 3 ||

பம்சபாதப புஷ்பகம்த பதாம்புஜ த்வயஷ‌ோபிதம்
பாலலோசன ஜாதபாவக தக்த மன்மத விக்ரஹம் |
பஸ்மதிக்த களேபரம் பவனாஷ‌னம் பவ மவ்யயம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 4 ||

யக்ஷ ராஜஸகம் பகாக்ஷ ஹரம் புஜம்க விபூஷணம்
ஷ‌ைலராஜ ஸுதா பரிஷ்க்றுத சாருவாம களேபரம் |
க்ஷேள னீலகளம் பரஷ‌்வத தாரிணம் ம்றுகதாரிணம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 5 ||

பேஷஜம் பவரோகிணா மகிலாபதா மபஹாரிணம்
தக்ஷயஜ்ஞ வினாஷ‌னம் த்ரிகுணாத்மகம் த்ரிவிலோசனம் |
புக்தி முக்தி பலப்ரதம் ஸகலாக ஸம்க னிபர்ஹணம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 6 ||

விஷ‌்வஸ்றுஷ்டி விதாயகம் புனரேவபாலன தத்பரம்
ஸம்ஹரம் தமபி ப்ரபம்ச மஷ‌ேஷலோக னிவாஸினம் |
க்ரீடயம்த மஹர்னிஷ‌ம் கணனாத யூத ஸமன்விதம்
சன்த்ரஷ‌ேகரமாஷ‌்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ || 7 ||

பக்தவத்ஸல மர்சிதம் னிதிமக்ஷயம் ஹரிதம்பரம்
ஸர்வபூத பதிம் பராத்பர மப்ரமேய மனுத்தமம் |
ஸோமவாரின போஹுதாஷ‌ன ஸோம பாத்யகிலாக்றுதிம்
சன்த்ரஷ‌ேகர ஏவ தஸ்ய ததாதி முக்தி மயத்னதஃ || 8 ||

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.
www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.