சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்

வெளியிட்ட தேதி : 21.01.2019

சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம் - யா கும்தேம்து துஷாரஹாரதவளா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்றுதா பாடல் வரிகள். Saraswati Stotram- Tamil Lyrics

சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்

யா கும்தேம்து துஷாரஹாரதவளா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்றுதா
யா வீணாவரதம்டமம்டிதகரா யா ஶ்வேதபத்மாஸனா |
யா ப்ரஹ்மாச்யுத ஶம்கரப்ரப்றுதிபிர்தேவைஸ்ஸதா பூஜிதா
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ னிஶ்ஶேஷஜாட்யாபஹா || 1 ||

தோர்பிர்யுக்தா சதுர்பிஃ ஸ்படிகமணினிபை ரக்ஷமாலாம்ததானா
ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபிச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபரேண |
பாஸா கும்தேம்துஶம்கஸ்படிகமணினிபா பாஸமானாஸமானா
ஸா மே வாக்தேவதேயம் னிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா || 2 ||

ஸுராஸுரைஸ்ஸேவிதபாதபம்கஜா கரே விராஜத்கமனீயபுஸ்தகா |
விரிம்சிபத்னீ கமலாஸனஸ்திதா ஸரஸ்வதீ ன்றுத்யது வாசி மே ஸதா || 3 ||

ஸரஸ்வதீ ஸரஸிஜகேஸரப்ரபா தபஸ்வினீ ஸிதகமலாஸனப்ரியா |
கனஸ்தனீ கமலவிலோலலோசனா மனஸ்வினீ பவது வரப்ரஸாதினீ || 4 ||

ஸரஸ்வதி னமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி |
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர்பவது மே ஸதா || 5 ||

ஸரஸ்வதி னமஸ்துப்யம் ஸர்வதேவி னமோ னமஃ |
ஶாம்தரூபே ஶஶிதரே ஸர்வயோகே னமோ னமஃ || 6 ||

னித்யானம்தே னிராதாரே னிஷ்களாயை னமோ னமஃ |
வித்யாதரே விஶாலாக்ஷி ஶுத்தஜ்ஞானே னமோ னமஃ || 7 ||

ஶுத்தஸ்படிகரூபாயை ஸூக்ஷ்மரூபே னமோ னமஃ |
ஶப்தப்ரஹ்மி சதுர்ஹஸ்தே ஸர்வஸித்த்யை னமோ னமஃ || 8 ||

முக்தாலம்க்றுத ஸர்வாம்க்யை மூலாதாரே னமோ னமஃ |
மூலமம்த்ரஸ்வரூபாயை மூலஶக்த்யை னமோ னமஃ || 9 ||

மனோன்மனி மஹாபோகே வாகீஶ்வரி னமோ னமஃ |
வாக்ம்யை வரதஹஸ்தாயை வரதாயை னமோ னமஃ || 10 ||

வேதாயை வேதரூபாயை வேதாம்தாயை னமோ னமஃ |
குணதோஷவிவர்ஜின்யை குணதீப்த்யை னமோ னமஃ || 11 ||

ஸர்வஜ்ஞானே ஸதானம்தே ஸர்வரூபே னமோ னமஃ |
ஸம்பன்னாயை குமார்யை ச ஸர்வஜ்ஞே தே னமோ னமஃ || 12 ||

யோகானார்ய உமாதேவ்யை யோகானம்தே னமோ னமஃ |
திவ்யஜ்ஞான த்ரினேத்ராயை திவ்யமூர்த்யை னமோ னமஃ || 13 ||

அர்தசம்த்ரஜடாதாரி சம்த்ரபிம்பே னமோ னமஃ |
சம்த்ராதித்யஜடாதாரி சம்த்ரபிம்பே னமோ னமஃ || 14 ||

அணுரூபே மஹாரூபே விஶ்வரூபே னமோ னமஃ |
அணிமாத்யஷ்டஸித்தாயை ஆனம்தாயை னமோ னமஃ || 15 ||

ஜ்ஞான விஜ்ஞான ரூபாயை ஜ்ஞானமூர்தே னமோ னமஃ |
னானாஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபாயை னானாரூபே னமோ னமஃ || 16 ||

பத்மஜா பத்மவம்ஶா ச பத்மரூபே னமோ னமஃ |
பரமேஷ்ட்யை பராமூர்த்யை னமஸ்தே பாபனாஶினீ || 17 ||

மஹாதேவ்யை மஹாகாள்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை னமோ னமஃ |
ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாயை ச ப்ரஹ்மனார்யை னமோ னமஃ || 18 ||

கமலாகரபுஷ்பா ச காமரூபே னமோ னமஃ |
கபாலிகர்மதீப்தாயை கர்மதாயை னமோ னமஃ || 19 ||

ஸாயம் ப்ராதஃ படேன்னித்யம் ஷண்மாஸாத்ஸித்திருச்யதே |
சோரவ்யாக்ரபயம் னாஸ்தி படதாம் ஶ்றுண்வதாமபி || 20 ||

இத்தம் ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரமகஸ்த்யமுனி வாசகம் |
ஸர்வஸித்திகரம் ன்றூணாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் || 21 ||

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.
www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.