பிரதோஷ சிவன் பாடல்கள்

பிரதோஷ தினத்தில் பாட வேண்டிய, உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரங்கள் . பிரதோஷ காலத்தில் இந்த மந்திரங்கள்களை தொடர்ந்து சொல்லி வந்தால் நன்மை தருவார் பிரதோஷ மூர்த்தி. List of Tamil Songs to be recited On Pradosham days.

உங்கள் கருத்து : comment