Home » Glossary »
(4) | 1 (21) | 2 (33) | 3 (3) | 4 (2) | 5 (3) | 6 (1) | 8 (1) | 9 (2) | A (28) | B (7) | C (10) | D (7) | E (9) | F (7) | G (12) | H (11) | I (16) | J (8) | K (9) | L (17) | M (12) | N (13) | O (6) | P (14) | Q (3) | R (3) | S (25) | T (26) | U (2) | V (3) | W (15) | Y (8) | (14) | (112) | (66) | (72) | (2) | (74) | (3) | (49) | (4) | (18) | (13) | (12) | (148) | (134) | (15) | (1) | (19) | (116) | (93) | (165) | (111) | (23) | (20) | (14) | (85) | (1) | (5) | (36) | (15) | (1) | (2)
Title Author Last update
ஓ.. ஓ.. ரிமோட் தொலஞ்சு போச்சே !. போனா என்ன‌ எதையும் ரிமோட் கன்ட்ரோலரா மாத்திக்கலாம் admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓங்கார‌ நாதம் உயர்வான‌ வேதம் admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓப்போவின் Oppo F5 அறிமுகம் admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓப‌ரா சிங்க் (Opera sync) ஹேக் செய்யப்பட்டது,1.7 மில்லியன் பயனர்கள் பாதிப்பு admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓம் ஓம் அய்யப்பா ஓம் குரு நாதா அய்யப்பா admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஜெய ஜெய ஜெய சங்கரி ஓம் admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓம் கணநாதா கஜானனா ஸ்ரீ கணநாதா கஜானனா admin Mon, 10/09/2018 - 00:56
ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ர நாமம் பஜேஹம் admin Tue, 18/09/2018 - 12:28
ஓம் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சாயி admin Wed, 16/01/2019 - 23:56
ஓராறு முகமும் ஈராறு கரமும் admin Fri, 16/03/2018 - 02:00
ஓலாவின் (Ola) கடன் திட்டம், மஹிந்திரா உடன் கைகோர்ப்பு admin Sat, 20/01/2018 - 00:10
ஓலாவில் வெளியூர் பயணங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் : ஒரு வழி பயண‌மும் admin Sat, 20/01/2018 - 00:10