வெளியிட்ட தேதி : 13.09.2018
Ganapathy song lyrics tamil
ஆன்மீகம்

Vandisuvudadiyali Gananathana Song Lyrics

Vamdisuvudadiyali Gananathana Samdeha Salla Sri Hariyaj-je Idakumtu Song Lyrics In English.

Vamdisuvudadiyali Gananathana |
Samdeha Salla Sri Hariyaj-je Idakumtu ||

Himde Ravana Tanu Vamdisade Gajamukana
Nimdu Tapavanu Gaidu Vara Padeyalu
Omdu Nimishadi Bamdu Vignavanu Acarisi
Tamda Varagalanella Dharege Ilisidanu

Amdina Bageyaritu Bamdu Hari Dharmajage
Mumde Ganapana Pujisemdu Pele
Omde Manadali Bamdu Pujisalu Gananatha
Homdisida Nirvignadimda Rajyavanu

Imdu Jagavella Umenamndanana Pujisalu
Cemdadimdali Sakala Siddhigalanittu
Tamde Siripuramdaravithalana Seveyolu
Bamda Vignava Kaledanamdavanu Koduva

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.