உணவு

List of Indian spices (Common Indian Spices)

கீழே காணப்படும் ந‌றுமணப் பொருட்கள் இந்தியாவில் பொதுவாக‌ அன்றாடம் சமயலுக்கு பயன்படுத்தப்படுபவையாகும்.
Spices are food additives used for flavoring food, used as preservative and also as medicine in India. For example Turmeric, used as a natural preservative, anti-inflammatory, antiseptic and antibacterial. and Cinnamon being used for its pleasant fragrance and aromatic taste and also stops vomiting and nausea, relieves flatulence and diarrhoea .

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CUMIN SEED(English)

ஜீரகம் ‍- JEERAGAM(Tamil),JEERA(Hindi)


MUSTARD SEED

கடுகு - KADUGU(Tamil),RAI/SARSO(Hindi)


FENNAL SEED

சோம்பு - SOMBU(Tamil),SAUNF(Hindi)


STAR ANISEED

அனுஷப்பூ - ANASHUPPU(Tamil),ANASHPAL(Hindi)


POPPY SEED

கசகச‌ - KASAKASA(Tamil),KHUSKHUS(Hindi)


FENUGREEK

வெந்தயம் - VENDHAYAM(Tamil),METHI(Hindi)


BAY LEAF

பிரிஞ்சி இலை - BRINJI ILAI(Tamil),TEJ PATHA(Hindi)


CINNAMON

பட்டை - PATTAI(Tamil),DALCHINI(Hindi)


CARDAMOM

ஏலக்காய் - YELAKKAI(Tamil),ELAICHI(Hindi)


CLOVE

இலவங்கம் - LAVANGAM(Tamil) ,LAUNG(Hindi)


GINGER

இஞ்சி - INNJI(Tamil),ADRAK(Hindi)


DRY GINGER

சுக்கு - SUKKU(Tamil), SONTH(Hindi)


GARLIC

பூண்டு - POONDU(Tamil),LASUN(Hindi)


SESAME

எள்ளு - YELLU(Tamil),TILL(Hindi)


CORRIANDER

கொத்தமல்ல்லி - KOTHAMALLI(Tamil),DHANIYA(Hindi/ Tamil)