அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ

வெளியிட்ட தேதி : 21.03.2018
ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா
ஆன்மீகம்

Alara Chanchalamaina Lyrics in Tamil

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ யலவாடு சேஸெ னீ வுய்யால அன்னமாச்சார்யா கீர்த்தனைகள் வரிகள் தமிழில். Alara chanchalamaina athma landunda nee alavaatu sesey nee uyyala : Annamayya Keerthanas / songs lyrics - Tamil Lyrics.

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ யலவாடு சேஸெ னீ வுய்யால |
பலுமாரு னுச்ச்வாஸ பவனமம்தும்ட னீ பாவம்பு தெலிபெ னீ வுய்யால ||

உதாயாஸ்த ஶைலம்பு லொனர கம்பமுலைன வுடுமம்டலமு மோசெ னுய்யால |
அதன ஆகாஶபதமு அட்டௌதூலம்பைன அகிலம்பு னிம்டெ னீ வுய்யால ||

பதிலமுக வேதமுலு பம்காரு சேருலை பட்டி வெரபை தோசெ வுய்யால |
வதலகிடு தர்மதேவத பீடமை மிகுல வர்ணிம்ப னருதாயெ வுய்யால ||

மேலு கட்லயி மீகு மேகமண்டலமெல்ல மெருகுனகு மெருகாயெ வுய்யால |
னீல ஶைலமுவம்டி னீ மேனிகாம்திகி னிஜமைன தொடவாயெ வுய்யால

பாலிம்ட்லு கதலகா பய்யதலு ராபாட பாமினுலு வடினூசு வுய்யால |
வோலி ப்ரஹ்மாண்டமுலு வொரகுவோ யனி பீதி னொய்ய னொய்யனைரி வூசிருய்யால ||

கமலகுனு பூபதிகி கதலு கதலகு மிம்மு கௌகலிம்பகஜேஸெ னுய்யால |
அமராம்கனலகு னீ ஹாஸ பாவ விலாஸ மம்தம்த சூபெ னீ வுய்யால ||

கமலாஸனாதுலகு கன்னுல பம்டுகை கணுதிம்ப னருதாயெ வுய்யால |
கமனீய மூர்தி வேம்கடஶைலபதி னீகு கடுவேடுகை வும்டெ வுய்யால ||

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.
www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.