வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள், ஐயப்பன் பக்தி பாடல்களின் வரிகள் தமிழில். ஐயப்ப‌ பக்தர்களின் இதயத்தில் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும் முத்தான‌ ஐயப்ப‌ சாமி பாடல் வரிகள்.