ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா பாடல் வரிகள். பி. சுசீலா பாடிய‌ ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா ஆல்பம் பாடல்களின் வரிகள். Various Songs from the album Raksha Raksha Jagan Matha sung by P Suseela.