பி சுசீலா பக்தி பாடல்கள்

பி சுசீலா பக்தி பாடல்கள். திரைப்பட‌ பின்னணி பாடகி (முன்னாள்) ஸ்ரீ. பி. சுசீலா அவர்கள் பாடிய‌ இனிமையான‌ அம்மன் பாடல்களின் வரிகள். நவராத்திரி சிறப்பு பாடல்கள், வெள்ளிக்கிழமை அம்மன் பாடல்கள் வரிகள்.